Лаборатории за извършване на лабораторни анализи, за целите на официалния контрол

Със Заповед № РД-10-27/1 от 02.04.2021 г на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол са определни лаборатории за извършване на лабораторни анализи за целите на официалния контрол, по показател наличие на генномодифицирани организми в семена (зърно) и показател съдържание на тетрахидроканабинол в листната маса, цветните и плодните връхчета в растения от рода на конопа (канабис)

Заповед